top of page

Toimitusehdot

Päivitetty 28.05.2020
 

1. Yleistä

Benvenuti a Little Italy! Nämä ehdot ovat Little Italy Finland Oy:n (jäljempänä ”Little Italy”) verkkokaupan (jäljempänä ”Verkkokauppa”) sopimusehdot (jäljempänä ”Ehdot”), joita sovelletaan Little Italyn Verkkokaupasta ostettavien tuotteiden kauppaan Little Italyn ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä.
 

2. Verkkokaupassa asiointi

Ostoksia voi tehdä verkkokauppaan rekisteröityneenä. Alle 18-vuotias voi tehdä ostoksia vain vanhempansa tai muun laillisen huoltajansa etukäteissuostumuksella.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Jotta Little Italy voi palvella Asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla, rekisteröityneen Asiakkaan tulee viivytyksettä päivittää muutokset asiakastietoihinsa asiakastilinsä kautta tai ilmoittaa tietojensa muuttumisesta Little Italylle.

Rekisteröitymiseen tarvitaan toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tilausvahvistus/kuitti toimitetaan Asiakkaalle sähköpostitse. Asiakas näkee tilauksensa myös asiakastilinsä kautta. Asiakkaan käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaiset ja Asiakas vastaa tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Verkkokaupassa.

Mikäli Asiakas epäilee, että joutuneet sivullisen haltuun taikka hänen tunnuksiaan käytetään väärin, on Asiakas velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi Little Italylle. Little Italylla on oikeus oma-aloitteisesti jäädyttää Asiakkaan tunnukset, mikäli se epäilee, että tunnuksia väärinkäytetään.
 

3. Toimitusalueet

Little Italyn toimitusalueeseen kuuluu Helsinki, Espoo, Vantaa.

4. Hinnat

Asiakkaan Tilauksen kokonaishinta koostuu Tuotteiden hinnoista, toimitusmaksusta, mahdollisista palvelumaksuista ja mahdollisista maksutapaan liittyvistä kuluista.

Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai tuote- / palvelutiedoissa erikseen ilmoitettuna aikana. Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella ja Tuotteiden hinnat sisältävät arvolisäveron. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa/kuitissa.

Little Italy pidättää oikeuden muuttaa Tuotteiden hintoja. Mikäli Verkkokaupassa ollut virheellinen hintatieto poikkeaa huomattavasti todellisesta hinnasta, on poikkeuksellisen alhainen verrattuna yleiseen hintatasoon tai virhe on muutoin sillä tavoin selvä, että Asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhetiedon, virheellinen hinta ei sido Little Italya.

5. Tuotteiden saatavuus

Little Italy ei takaa Verkkokaupassa myytävien Tuotteiden saatavuutta tai riittävyyttä. Verkkokaupassa myydään myös sesonkituotteita ja Tuotteita, joita valmistetaan vain rajallinen määrä. Perustuotteet voivat olla olla tilapäisesti loppu esimerkiksi tuotannollisten syiden vuoksi. Little Italy pyrkii pitämään Verkkokaupassa ajantasaiset ja oikeat tiedot saatavilla olevista tuotteista.

Mikäli tilattu Tuote, joka on Verkkokaupassa näkynyt saatavilla olevana tuotteena, on tilapäisesti loppunut siten, että Tuotetta ei saada toimitettua tilattuun toimitusajankohtaan ja mikäli asiakas on ilmoittanut, että puuttuvan tuotteen saa tilanteen niin vaatiessa korvata, varaa Little Italy oikeuden toimittaa Asiakkaalle korvaava Tuote, joka on käyttötarkoitukseltaan vastaava ja laadultaan vähintään yhtä hyvä kuin tilattu Tuote. Korvaavan Tuotteen hinta ei saa ylittää tilattua Tuotetta, ellei Asiakas hyväksy korkeampaa hintaa. Mikäli korvaavaa Tuotetta ei ole saatavilla, kaupan katsotaan kyseisen Tuotteen osalta peruuntuneen. Tällöin Tuote jätetään toimittamatta ja toimitusluetteloon merkitään Tuotteen puuttuminen, eikä Tuotetta veloiteta.

Mikäli tilattu Tuote, joka on Verkkokaupassa näkynyt saatavilla olevana tuotteena, on tilapäisesti loppunut siten, että Tuotetta ei saada toimitettua tilattuun toimitusajankohtaan ja mikäli Asiakas on ilmoittanut, että tuotetta ei saa korvata toisella vastaavalla tuotteella, Tuote jätetään toimittamatta ja toimitusluetteloon merkitään Tuotteen puuttuminen, eikä Tuotetta veloiteta. Mikäli kuitenkin Verkkokaupassa on ilmoitettu, että Tuotetta ei ole varastossa ja annettu arvio ajankohdasta, jolloin tuotetta on saatavilla, Asiakkaan katsotaan tilauksen tehdessään hyväksyneen sen, että tällaisen tilapäisesti loppuneen Tuotteen toimitusaika lasketaan siitä hetkestä, jolloin Tuote on ilmoitettu olevan saatavilla. Mikäli tällainen Tuote tullaan toimittamaan jälkitoimituksena päätilauksesta erillisenä, on Little Italylla oikeus veloittaa siitä erillinen toimitusmaksu.

6. Tilausvahvistus/kuitti

Asiakkaalle lähetetään onnistuneen tilauksen jälkeen sähköpostitse tilausvahvistus/kuitti, joka sisältää tilauksen keskeiset tiedot. Asiakkaan tulee tarkistaa, että tilausvahvistukseen merkityt tiedot tilauksen sisällöstä ovat oikeat. Mikäli Asiakas on rekisteröitynyt Verkkokaupan Asiakkaaksi, voi Asiakas tarkistaa tilauksen sisällön sekä tilaushistoriansa myös kirjautumalla asiakastililleen. Little Italylla on oikeus olla hyväksymättä tilausta perustellusta syystä.

7. Toimitustavat ja toimituksen vastaanotto

Tuotteet toimitetaan Asiakkaalle kotiinkuljetuksena Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Toimitusaika on 1-3 päivää tilauksesta ja kuljetusyhtiö on yhteydessä Asiakkaaseen tarkan toimitusajan sopimiseksi.

Mikäli Asiakas tilauksen tehtyään toivoo muutosta toimitusaikaan, tulee hänen olla yhteydessä Little Italyn asiakaspalveluun ja tiedustella, onko toivottu muutos mahdollinen. Mikäli tilauksen toimittaminen viivästyy, Little Italy pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle viivästyksestä Asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen ja antamaan Asiakkaalle arvion toimitusajankohdasta. Asiakas sitoutuu järjestämään toimituksen vastaanoton niin, että Asiakas tai hänen valtuuttamansa henkilö on vastaanottamassa toimitusta tilauksen yhteydessä määritetyllä aikavälillä.

Little Italy takaa kylmäsäilytystä vaativien Tuotteiden kylmäketjun säilymisen tilauksessa vahvistetun toimituksen aikavälin ajaksi sekä kahdeksi tunniksi sen päättymisen jälkeen. Little Italy ei ole vastuussa siitä, mikäli Asiakas ei hoida kylmäsäilytystä vaativia Tuotteita asianmukaiseen kylmäsäilöön kahden tunnin määräajan päätyttyä. Jos Asiakas tai hänen valtuuttamansa ei ole paikalla vastaanottamassa toimitusta sovittuna aikana, toimitusta ei jätetä toimituspaikalle, vaan kuljettaja palauttaa toimituksen takaisin. Mikäli saman päivän aikana saadaan Asiakas tavoitettua ja toimitus toimitettua, veloitetaan Asiakkaalta ylimääräisestä toimituskäynnistä toinen toimitusmaksu, minkä Asiakas on velvollinen maksamaan. Mikäli Asiakasta ei saada kiinni saman päivän aikana, Little Italylla on oikeus veloittaa koko tilauksen hinta toimitus- ja mahdollisine palvelumaksuineen, vaikkei toimitusta saada tehtyä. Little Italy säilyttää ei-pilaantuvia tuotteita 30 vuorokauden ajan toimitusyrityksestä tiloissaan, joista Asiakas voi ne käydä noutamassa. Vaihtoehtoisesti Asiakas voi pyytää uutta toimitusta, josta Asiakas on velvollinen maksamaan uuden toimitusmaksun. Little Italy ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei pystytä toimittamaan sen vuoksi, että Asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot tai laiminlyönyt ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisen, taikka ei ole paikalla sovittuna toimitusajankohtana eikä häntä tavoiteta.

8. Toimitusmaksu

Little Italyn kuljetusmaksu on 4,90 € sis alv ja se on voimassa toistaiseksi. Sovellettava toimitusmaksu näytetään lisäksi Asiakkaalle tilauksen yhteydessä ennen kuin asiakas vahvistaa tilauksen.

9. Maksaminen ja maksutavat

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii

10. Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatio

Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkastaa, että toimitus on sisältänyt hänen tilaamansa Tuotteet ja että Tuotteet ovat virheettömiä. Mikäli Asiakas havaitsee virheen, Asiakkaan tulee välittömästi ja viimeistään 7 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta ilmoittaa siitä Little Italyn asiakaspalveluun (sähköposti: info@littleitalyfinland.com). Toimituksessa tai Tuotteissa todetuissa kuluttajansuojalain tarkoittamissa viivästys- tai virhetilanteissa sovelletaan kuluttajansuojalain 5 luvun säännöksiä viivästyksen ja virheen seuraamuksista.

 

11. Ylivoimainen este

Little Italy Finland Oy ei ole vastuussa sellaisesta Tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Little Italy Finlandin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure). Tällaisessa viivästymistilanteessa Little Italy noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä
tilanteessa mahdollista.

 

12. Ehtojen muuttaminen

Little Italy Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja. Tilauksiin sovelletaan niitä Ehtoja, jotka olivat voimassa Asiakkaan tehdessä tilauksen.

13. Sovellettava laki ja riitojenratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti neuvotteluteitse ratkaisemaan näistä Ehdoista tai niiden soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun kohtuullisessa ajassa, erimielisyydet ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

14. Muut ehdot

Kuluttajansuojalain 6 luvun nojalla Asiakkaalla ei ole etämyynnin peruuttamisoikeutta tilatessaan elintarvikkeiden tai muiden päivittäistavaroiden yksittäisiä toimituksia Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

15. Asiakaspalvelu

Asiakasta kehotetaan kaikissa mahdollisissa ongelmatilanteissa kääntymään Little Italyn asiakaspalvelun puoleen:

puh: 040 820 8025

sähköposti: info@littleitalyfinland.fi

16. Verkkokaupan ylläpitäjä

Verkkokauppaa ylläpitää:

Little Italy Finland Oy

y-tunnus: 2231096-6

Juurakkotie 6

01510 VANTAA

Sähköposti: support@littleitalyfinland.fi

Puhelinnumero: 040 820 8025

bottom of page